- Nadaljevanje uvodnih dveh blogov JONA GRE V NINIVE ter ČIVKI O HOJI S KRISTUSOM. Brez študija teh dveh bodo tukaj obravnavane teme težje sprejemljive novemu obiskovalcu.

- Lotevali se bomo stvari, ki jih iskalec/vernik ne opazi, ali pa razume po svoje, ne po Božje.

- Iskrene duše vabljene h komentiranju in s tem oblikovanju bloga.

- Naslovna slika zgoraj: spovednica, v kateri se je spovedovala tudi sveta Favstina Kowalska (KLIKNI). Foto: naš hieronim.

petek, 10. avgust 2018


88. Prepoznanje obnašanja papeža in klerikov
skozi svetega Petra karizmo
O vzroku, zakaj kler Gospoda pušča v blatu,
svetu pa dolgoročno prinaša pogibelj.

Pisano iz Ljubezni do Cerkve. 

Slika: splet

10.8.2018, petek. Konec velike vročine?

Dobro jutro vsi skupaj! Sonce je še nekje v Zemlji, mi pa začnimo z današnjo temo.

Božje sanje

Vsi vemo, da obstajajo sanje in pa še drugačne sanje, ki niso sanje. Te ostanejo v spominu čisto jasne, so močne, imajo Nauk, in, če so Božje, srce gori od njih. Takole je bilo, prejšnjo noč.

Sanjal sem, da sem skupaj z večjo skupino ljudi najnižjega kova. Kot da bi bili delavci v bližini smetišča ali gradbišča. Saj poznate tovrstni humor, ki je od hudih duhov, divji. To so se šli. Potem kamion pripelje neko truplo, zavito v rjuho. Vržejo ga na tla. Šef bevskne, da ga moramo privezati za terenski avtomobil in vleči po kamniti stezi, v krogu. Ter se norčevati. Vsi so takoj za to.

Počepnem in odgrnem obraz. Zadane me v srce, kot skala: bil je Jezus Gospod; mrtev. Pokrijem Ga nazaj. Privežejo Ga. Z nekakšno močjo volje storim, da vsa kamnita pot postane meter na debelo posuta z vlažnim žaganjem. Da Mu bo lažje. Norija se začne. Na čase me popade ihtav jok, a se obvladam, skrijem to. Nekaj duš nas predlaga, da Ga odvežemo od avta in Ga sami vlečemo naokoli. Pogledam teh nekaj duš, morda štiri, in vidim, da so kristjani. Šele sedaj smo se prepoznali, na skrivaj. Ostali niti slutijo ne, da smo verni, sicer bi nas dali zraven trupla.

Ko to pišem, žari srce.

Opašemo se in navidez nori vlečemo Jezusa v krogih, drugi pa Ga zasmehujejo, čeprav bolj po dolžnosti, ker je bil tak ukaz. Na nekem ovinku Ga odvežem, in namesto Njega privežem lesen temen kip Jezusa, prav tako ovit v rjuho. Pravega pa nekam skrijemo, v žaganje, obraz Mu namažemo s črnim blatom, da Ga kdo ne prepozna.

Potem pa se nadaljuje 'grozdetovska' veselica s klado-Jezusom. Demoni niso opazili zamenjave, a glej moje tragedije: tudi klada-Jezus je Jezus Kristus! Enkrat se vse konča, in se je tudi ta morija. Pet nas je, ki smo Njegovi. Vprašam 'lesenega' Jezusa: ''Ljubi Gospod, kaj mi želiš povedati?'' Nič, tišina. Šele po daljšem ponavljanju vprašanja, glas reče: ''Jezus - Peter''.

Zbudim se, srce gori, in začne se daljše spraševanje, kaj se dogaja. Gospod zjutraj reče nekje znotraj mene: ''Pusti Me v blatu, kamor so Me položili.'' Sami udarci. Sklenem, da ne bom poslušal Božje Volje, ne ne, moja volja bo obveljala: v mislih Ga dvignem iz blata, očistim in postavim pokonci, do Neba. Gospod to sprejme, vesel je. Oživi.

Kaj vse to pomeni?

S pomočjo Gospodovih šepetov sem spoznal, da sem, skupaj s še nekaj prikritimi kristjani, IGRAL VLOGO PETRA, Jezusovega učenca. Da je to stanje in arhetip in naloga klerikov, Cerkve, papeža. Priznati moram, da je bilo teh nekaj minut v takšni vlogi najstrašnejših v mojem življenju. Sicer je bil v meni Mir, a nisem mogel razumeti, kaj neki se dogaja, v čem je zgodba te zgodbe?

Potem pa se je razjasnilo, po koščkih sem ves dan dajal skupaj to Poslanico: Gospod mi je želel, na lastni koži, pokazati vlogo, arhetip in stanje duhovščine. Pa malo poanalizirajmo.

Svetega Petra vloga in muka

Skozi dva tisočletja smo sprejeli neke podobe o sv. Petru, ki pa so tudi legenda, ne le potrjena resnica. Npr. nihče ni nikoli mogel potrditi, da je bil res sploh kdaj v Rimu. Kje je njegov grob, pa tudi Pavlov? A za Pavla je jasno, da je bil v Rimu, za Petra pa ne. Naprej: prva dva, tri stoletja, menda ni bilo nobenih papežev, nobenih naslednikov Petra. Zgodbo o njem kot o prvem papežu so začeli sestavljati šele v drugem ali tretjem stoletju. To so potrebovali, da je v Cerkvi nastal nekakšen red, kakršen je bil prvih morda 15 let po Jezusovi smrti, ko je bil Peter res patriarh in voditelj. Dobro je vodil skupnost in bil predviden za 'apostola poganov'.

Sveti Pavel je Petra srečal šele, ko je že tri leta učil Nauk, nič prej. Srečal ga je le za 15 dni ali koliko. To mu je bilo dovolj. Kajti njegovo delo in arhetip oziroma karizma je bila drugačna. Peter ji ni mogel slediti. Vendar ne pozabimo:

Na Petra-Skalo, Kefo, je Jezus Gospod položil temelj Cerkve,
ne pa tudi duše Cerkve.
To sta dve različni stvari.

Torej, Peter je postavil ogrodje Cerkve, to je bila njegova naloga. Red, pravila, struktura. To vlogo zdaj opravljajo papež, škofje in duhovniki. Ti so kler, kleriki torej, kar pomeni URADNIKI. Enako kot državni uradniki, ki ohranjajo zunanjo strukturo države skozi čas. Poglejmo si karakter Petrovega arhetipa v Cerkvi.

Peter upravnik in omahovalec

1. Peter je prvi javno izjavil prepoznanje Jezusa za Gospoda. Potem pa Ga je najbolj vidno tudi izdal oziroma zavrnil kakršnokoli vez z Njim. Seveda je bila to Božja Volja, da je Peter preživel pogrom in postavil temelje Cerkvi, a ...

2. Peter je naredil prvi razkol v Cerkvi, prvo šizmo: ni mogel prepoznati karizme Pavla – navdihovalca, preroškega teologa po Svetem Duhu. Nastal je prvi razkol med kristjani-Judi in kristjani-ne-Judi, 'pogani'. Zaradi tega je Pavel Petra odločno opomnil, KLIKNI.
  
Posledično je prišlo do Jeruzalemskega koncila, okoli leta 50, kjer se je prva Cerkev razdelila, na 'pavlince', ki so Evangelij širili 'neobrezanim', ter 'petrince', ki so ostali, da ga širijo Judom, 'obrezanim', Judom torej.

3. Peter pravzaprav povsem izgine iz Zgodbe po tistem čudežnem pobegu iz ječe, ko mu je angel snel okove in odpiral vrata. Zelo povedno je tole:

Peter je še kar naprej trkal. Ko so nazadnje le odprli, so ga zagledali in osupnili. Z roko jim je dal znamenje, naj bodo tiho, in povedal jim je, kako ga je Gospod rešil iz ječe. »Sporočite to Jakobu in bratom!« je naročil, nato pa odšel in odpotoval v drug kraj.

Kam je odšel, ne vemo, a s Petrom je bilo odtlej bolj kot ne konec, če se ne motim. Niti v Apd niti v pismu Rimljanom ni o njegovem bivanju v Rimu ničesar.  Ali o smrti in grobu. Nanovo so ga 'odkrili' šele kakšne dva ali tri stoletja pozneje, iz potrebe, ko so videli, da Cerkvi primanjkuje osnovne zgradbe, sicer se bo od 'samih Navdihov po Duhu', sesula.

4. Nastala je legenda, da je bil križan z glavo navzdol, in tudi papežev prestol v Vatikanu ima podobo navzdol obrnjenega križa, kar nekateri neumneži smatrajo kot znamenje satana: 

To je zelo ganljiva zgodba o Petrovem križanju z glavo navzdol, istočasno pa obrnjen križ kaže na arhetip papeževanja: marsikdaj mora Nauk obrniti na glavo, in Jezusa zakriti v blato, da se Cerkev lahko prebija naprej skozi čas. 

Seveda pa iščoče duše s tem ne morejo biti srečne. Eno je lonec (Peter), drugo pa Duh (Pavel), ki brbota v njem. 
  
Kaj smo se naučili?

Kot vidimo, znotraj vesoljne Nebeške Cerkve obstajajo različne karizme. Npr. Peter-upravnik zgradbe, Pavel-navdihovalec, Janez-bhakta …

Seveda je najvišji po transcendentnem rangu tisti, ki Ljubi Gospoda in Gospod Ljubi njega nazaj, to je biti čisti Gospodov bhakta. Kot je bil sveti Janez, zato mu je bilo dano Spoznati največ.

Sveti Pavel je bil 'vršanje Duha', prerok v smislu jedra teologije, genij razločevanja duhov in navdihovanja.

Sveti Peter pa je bil upravnik te zgradbe, imenovane prva Cerkev.

V čem je problem papeža?

Je v tem, da med temi karakterji vedno vlada antagonizem, nasprotovanje in dokajšnje nerazumevanje, ker so to trije različni nivoji spoznanja Nauka. Problem je, da je Cerkev iz papeževe upravniške vloge naredila absolutno vlogo, ko papež postane domala Jezus Kristus, čeprav, kot smo videli, Peter temu nivoju ni dorasel, to ni bila njegova vloga.

Začela so se tisočletja 'prerivanj' med klerom in svetniki. Kler je skoraj vedno mučil svetnike iz lastne družine. Ves kler skupaj je Peter, a zdaj nam je jasno, da kljub temu, da si je kler vzel vodilno vlogo v vsem, sploh ni sposoben slediti 'vršanjem Duha', ker to ni njihova vloga. Kler je lonec. Kaj pa Živa Voda v njem?

Iz povzetega spoznamo, da razkoli Cerkve niso bili brez podlage. Tudi luteranstvo izvira iz te tragedije postavljanja papeža na mesto, ki mu ne more pripadati. Kajti papež mora biti glava Cerkve in poglavar, mora pa se pokoravati preverjenim svetnikom-Gospodovim bhaktam. Če pa je Cerkev le-te dala vstran in jih raje zaje..va, nastane problem: delo navdihovalca opravlja potujoči papež, a temu njegova duša ni dorasla. Potujoč mora biti Pavel, ne Peter. Tudi zato je prvi Peter nekje 'obsedel' in na vrsto sta prišla Pavel in Janez Najsvetejši. 

Zaradi takšne neuravnotežene razporeditve sil znotraj Cerkve, se bodo odhodi navdihnjencev od Cerkve nadaljevali, duhovnikov pa bo vse manj. Kajti težko vzpostavljeno ravnotežje med različnimi karizmami se sploh ne da več vzpostaviti. Začasno je to uspelo papežu Pavlu II., ki je nedvomno sklanjal glavo pred mnogimi svetniki, jih obiskoval,  častil, prosil za blagoslov ter jih podpiral in ustoličeval na oltar javne svetosti. Od modernejših svetnikov so bili to pater Pij, Mati Terezija in Favstina Kowalska Najsvetejša. 

Ampak, kler v glavnem zametuje aktualne svetniške duše. Tudi zato je naš sv. Baraga ušel iz Metlike v Ameriko. No, svetnik pa še sedaj ni, ker naša Cerkev ni poskrbela za to, ker je pretirano klerična. Zato nima Slovenija niti enega svetnika. Smo torej demonski narod?

Današnji papež

Današnji papež prosi molitve zase običajen izgubljeni folk. Je obiskal katere svetnike, svetniške duše, in povil kolena pred njimi? Jih občudoval? Se učil od njih? Jih oznanjal? Se kaj naučil od svetega Frančiška? Sveti Frančišek je imel Janezovo karizmo, delo z ubogimi je bilo le služba, dokler živi na Zemlji. Enako Favstina Kowalska. Zato se papež od njega ne more kaj dosti naučiti, karizme so si neskladne. V tem je problem, kajti sv. Frančišek je zapustil svoje sobrate in jokal od groze: ''Ljubezen ni ljubljena, Ljubezen ni ljubljena!!!'' S tem je dokazal, da nima karizme Petra-klerika, ampak Jezusovega najbližjega bhakte: Janeza Najsvetejšega.

Posledice

Nikakršnega dvoma ni, da bodo naslednja desetletja, morda pet-njih, morda sedem, prinesla enormno KLANJE v Evropi. In če bo imel kdo dovolj razuma za analizo, bo spoznal, da je seme tega zla sejano danes, z levičarsko-merklovsko-papeževim odpiranjem meja, druženjem s komerkoli (demoni) in potvarjanjem Nauka. Govorjenjem, da je Koran enakovreden Evangeliju. DANES se uči lažna ljubezen, ki pa ni Očetova. Kot se lahko v Sloveniji zahvalimo tudi lažni ljubezni gospode Tonina, Zidanška in Cerkve, da smo zdaj v mrliškem političnem pat-položaju, ki lahko na oblast pripelje čistokrvno levico, da nadaljuje uničenje naroda,

je enako s travmo Cerkve, ki je vse karizme dala v papeževo vlogo, kar pa je projekt: nemogoče.

Gospod je pripravljen ostati v blatu, da bi Njegovi otroci ostali živi v tem demonskem svetu; in Njegovi otroci so pripravljeni pustiti Ga v blatu, in Ga le skrivaj priznavati, kot mi petrinci v sanjah. Sicer Ga priznavajo, živijo pa po demonsko in se vlačugajo z demoni. Temu potem rečejo: 'ljubezen po Jezusovo'. A to pomeni mazati Ga z lastnim blatom.

Vendar te sanje k sreči niso bile moje sanje, ker to ni moja karizma. To je karizma klera. Dano mi je bilo, da jo končno doumem do konca. Zato sem sam Gospoda dvignil iz blata, da je zasijal, čeprav je bilo to proti Njegovi Volji. A oba veva, da je bila to le preizkušnja, ali sem klerik ali Pavel ali Janez. Klerik Gospoda pusti v blatu, govori pa o ljubezni do sveta in demonov. Navdihovalec hodi po robu prepada, ko kliče svetu, kar piha skozenj. Bhakta pa objema Gospodove noge, Gospodova stopala mu vedno stojijo na lastnem srcu. Zato je ogenj Življenja v njem.

A Gospodovih bhakt nihče ne posluša, samo črne pse skušajo spuščati nadenj, sebi v pogubo. Je pa res, da včasih kakšnega bhakto zanese, da bi tudi klerikom kaj dal od Gospodove sladkosti, a to ni mogoče, ker so srečni v svoji kamniti Hiši. Sveta sestra Favstinka Najsvetejša, Dnevnik 537, za redovno sestro stroge klavzure napiše: 

Biti mora med nebesi in Zemljo in neprestano prositi Boga Usmiljenja za svet, za moč duhovnikom, da bi njihove besede ne izzvenele prazno in da bi sami mogli vztrajati v tem nepojmljivem dostojanstvu - čeprav ogroženi - brez vsakega madeža.

Tudi kleriki so tu: med nebesi in Zemljo, zato hudo zmedeni, in če niso iz vsega srca in brez zavisti naklonjeni  navdihovalcem po Duhu, postanejo sami gojišče svetovnega zla. 

To je Kristusov Evangelij. Usmiljenja, Gospod!


Hitim, slovnične napake popravljam kasneje. Pa Bog z vsemi. 29 komentarjev:

 1. Čudovit primer Ljubezni do Boga in z Njim, bhaktija (Bog-Ti):

  https://si.aleteia.org/2018/08/10/ne-morem-v-njeno-sobo-kako-lahko-nekdo-umira-z-veseljem/

  Ni kaj, več je svetniških duš iz obrobja Cerkve kot med upravitelji Zgradbe, kleriki. Njih navdušiti za kaj takega, je obupen poskus:

  http://www.times.si/crna-kronika/nekdanjemu-zupniku-zaradi-spolne-zlorabe-stiriletna-zaporna-kazen--a5347a2ba1419af10acdb17e0e86589b79886bac.html

  Je pa res, da jim gre hvala, ker take svetnike enkrat prepoznajo, saj ima tudi Cerkev od tega kak dobiček.

  Morda pa je Aleteia dojela svoje poslanstvo nove dobe:

  PIŠI O BHAKTIJU, to je o Prvi Zapovedi, Ljubezni do Boga, ker to je VSE, je samostojen cvet, in ni ničesar brez tega. Brez bhaktija so vse teologije in cerkve in mondure in rituali in papeži in škofje in duhovniki in verniki: STREL V PRAZNO. Brez bhaktija je Aleteia dolgočasen popendekel, je copy-paste zemljene vere, je poskus, ki pa se konča tragično. Zato le pogumno! Gospod vas bo blagoslavljal, če ne boste klasična katoliška megla!!! Pustite vse, ne skrbite za preživetje, in pišite o Ljubezni z Gospodom.

  A dobro jo je pred tem doživeti.

  Aleluja!

  OdgovoriIzbriši
 2. NADALJEVANJE ANALIZE PETRINSTVA

  Pojdimo še malo naprej z zgornjim tekstom. Papež Frančišek je jezuit, a si je vzel ime svetega Frančiška Asiškega. Klerik, čistokrvni klerik po karakterju in karizmi (spomnimo se njegovega pisanja knjige, da bi lažno prikril pedofilijo svojega duhovnika v Argentini, in obranil Cerkev - to je čisti Peter), si je nadel oblačilo jagnjeta = Gospodovega bhakte. Ker razume, da kleričnost ni dovolj, a ne more uradnik postati kar svetniški! To je bilo podobno, kot me je nekoč nenapovedano obiskal sanjasi, Krišnov bhakta, ker je bral, da pišem o bhaktiju. Že na vratih sem pogledal njegovo dušo in mu kmalu tudi povedal, da se mi zdi čuden menih, kljub vsej indijski opravi in drži. Bil je tiho, potem pa priznal, da ni sanjasi, ampak laik, ki živi v templju, se pa bo enakrat najbrž poročil. Našemil se je torej. Haha, vidite, to je klerik, karakter klerika, ne pa Pavel ali Janez ali Šri Čaitanja.

  Varanje torej, to je to. Zavestno ali nezavedno. Tako potem Cerkev živi skozi čas in prostor. Kar je OK, ko pa zase misli, da je s tem zunanjim ritualjenjem že sveta in edina merodajna, je to hudič. Kajti najbolj od vsega si te duše še vedno želijo žensk, denarja in moči. Poglejte, kako Cerkev hlepi po ženskah! Duhovniki komaj čakajo komande, da se lahko poročijo. Seveda pa je s tem KONEC svetosti, kajti ko se ukvarjaš s spodaj, se ne moreš z zgoraj. To je Zakon.

  Ko je kdo prišel iz internacije ali prisiljene nemške vojske v partizane, ali je bil pri Angležih treniran padalec, so ga partizani lepo sprejeli, v prvi bitki pa se je znašel s svinčenko v hrbtu in vržen v kak graben. Slutiti je, da so prvi kristjani enako storili s Petom-Skalo-klerikom. Ko je trkal na vrata, mu niso hoteli odpreti, ko so mu, pa jim je povedal za svet dokaj neverjetno zgodbo o čudežnem pobegu. Zgodbo so sprejeli, a njihovi obrazi so Petru povedali, da mu ne zaupajo, zato je odšel v neznano, in njegovega patriarhanja v Cerkvi je bilo konec. Ni mu bilo za verjeti, najbrž, in 'ušao je u legendu'.

  Tudi kak papež mora križ na glavo obrniti, a Navdahnjeni del Cerkve takemu papežu ne verjame več. Sicer ga tolerirajo, a čakajo, da tudi on 'vstopi v legendo', v zgodovino.

  Ko kler-Peter prevzame vsa pooblastila, se v odgovor rodi luteranstvo, ki, Navdahnjeno do norosti, sprhuta po svetu. Ker pa protestanti zavračajo Petra kot strulturo Cerkve, kot uradnika, jim struktura njihove (ne Kristusove ampak Lutrove) Cerkve seveda razpade na 40.000 sekt. Tega se zavedajo in v žalosti poskušajo vzpostaviti nekega nevidnega 'Petra', da bi bilo vsaj malo reda tam na ulicah, kjer pridigajo. A tako ne gre, levičarji so jih že izkoristili za 'svoje', zato se mnogi vračajo v katolištvo. Tu pa so že sledili protestante in se po.... na svoje svetnike, pridigajo lažno ljubezen - in propad zdravih religij je neizbežen.

  Vidite, 'dič tle, 'dič tam, vzrok vsega pa je, ker Peter ni prepoznal Pavla in tudi Janeza ne, ampak je skušal njuni vlogi opravljati, ker pa ni šlo, se je užaljen umaknil, s skupino enakih. Ali pa so ga umaknili verniki sami, ker mu ni bilo za zaupati. Zato se vsaj dvesto let niso zmenili zanj niti za njegov grob. A nazadnje so ga le potrebovali in 'obudili'. Cerkev potrebuje neko temeljno (skala, kefa!) strukturo, red in hierarhijo, sicer ni Kristusova.

  Težka je Pot Domov, nemogoča: brez Petra na začetku, Pavla vmes in Janeza na koncu. Brez Janeza-čistega bhakte, pa je seveda

  V S E ZAMAN!

  Kdorkoli si, če na koncu nisi Janez ali Favstina ali Frančišek Asiški, boš končal v vicah, ali pa še nižje od tega. Razen, če od vsega srca in z vsem kar si, pomagaš takemu bhakti.

  Vidite, o teh stvareh Cerkev in duhovščina dandanes še sanjajo ne več. Župniki so dobri predvsem za red in gradnjo, o Nauku pa z njimi ne moreš več govoriti, pa če si Bog! Pojma nimajo. A jim je za odpustiti, potem pa iti za svetniki.

  To je Božja Beseda. Hvala Ti Mili-Strašni!

  OdgovoriIzbriši
 3. Tu si poglejte, do česa pride, če Peter želi opravljati Pavlovo in Janezovo Delo, kot to počne dobri papež Frančišek-veseli. Preberite si, kaj se takemu veseljaku zgodi, kako se tak polet-veselja vedno konča:

  https://www.zurnal24.si/svet/ukradel-letalo-zaprl-letalisce-sprozil-lov-izvajal-lupinge-in-strmoglavil-314366

  OdgovoriIzbriši
 4. Poglejte si teh 14 obrazov srečne depresije pred samomorom ali poskusom:

  https://si.aleteia.org/2018/08/11/ko-se-za-nasmehom-skrivajo-samomorilne-misli-fotografije-ki-vas-bodo-sokirale/

  Od kod depresije? OD POMANJKANJA BOGA.

  Od kod pomanjkanje Boga? Od želje veseliti sebe in druge, ne pa GOSPODA IN SVETNIKE.

  Videli boste, da so mnogi pred samomorom nekaj veseljačili. Tudi naš papež je v nenehni depri, a njegovi nasmeški so briljantni. Res, kdor služi svetu, umira v dušo. Zato služite Gospodu, spoznajte Ga, svetu pa služite kot odmev te Ljubezni.

  Zato je med duhovščino toliko depresije: ker je teologija postala povsem zblojena. Samo pol teologije je namreč satanova kletka.

  Nikarte, nikarte! Ljubite Gospoda in Njegove čiste sluge, pa boste videli, kaj je Življenje!

  OdgovoriIzbriši
 5. Jona, Gospod deluje skozi te zapise in pojasnil si karizme in delovanje treh velikih, sv. Petra in sv. Pavla in sv. Janeza, s tem pa tudi vlogo Cerkve, vstopne točke Uka za Pot domov. Ona nam ponudi trdnosti in temeljev, ker pa se ob njej in na njenih vratih pojavlja zemljenost, se rada prekrije v delovanju, skrije Gospoda v blato.

  Vse to pa nikomur nič ne more pomagati, če ne nagovori nas osebno, se nas dotakne. Kje smo mi s svojim Ukom, karizmami in koliko srca imamo v tem. Iz svoje izkušnje pišem, velika past so lahko besede, ki se jih lahko naučimo obračati, takrat nas kdaj površinskost zagrne. Gospod nam prekrije Znanje in ne doumevamo več stvari.Takrat se vse upočasni.

  In če prav razumem, sv. Peter ni razumel sv. Pavla in sv. Janeza, ker te tri karizme predstavljajo tudi različne stopnje?

  Jona, v tem času pisanja, osvežim šepete in vidim nove jutranje komentarje. Odziv na nje - Sveti Duh je iskriv, bliskovit in je skrito veselje v srcu, ki osvobaja. Komentarji se kar rojevajo, česar je polno srce, to se v praksi realizira. To pa se godi v predanosti, nepokolebljivosti in naklonjenem odnosu Gospodu Jezusu in svetim, VES ČAS VEDETI, ČIGAV SI. Jona, to ti vsak dan živiš in dokazuješ in je Resnično. Tako je karizma služenja, če smo jo prepoznali in jo gojimo. In en stavek iz tvojih zapisov je udaril kot strela v srce: "Razen, če od vsega srca in z vsem kar si, pomagaš takemu bhakti." Slavljen Gospod, slavljena sveta Trojica in zbor svetih v nebesih.

  Tudi v hramu demokracije in na volitvah so imeli s tem velike težave, niso vedeli, kje jim je mesto, kaj je njihova naloga. Naloge so tudi v pomoči in sledenju drugim vodjem, izničenju nekih svojih malih kapric in želja, ki so samo črvi spotike. Če bi tako ravnali g. Tonin, Cerkev in g. Zidanšek, bi se narodova pot vila v drugo smer. Dobili bi močno, Bogu naklonjeno vladno skupino in narod bi začel prosperirati. Velika Milost je, da spoznaš svoje mesto in se ga držiš ne glede na vse. To so imeli v genih pošteni, trdni, kleni predniki, kar jih ni režim likvidiral.

  In še ena stvar, ne pustimo se mrtvičit. Imeti totalno zaupanje v tistega, ki nam je po Milosti Gospoda dan v vodstvo in da Gospod deluje čez Njega. To ni samo neka vera, je spoznanje. Njih poslušati in izpolniti, z vsem srcem, z veseljem. S tem se tudi varuje Pot in se nam odpirajo vrata naprej. Če imate takšno notranje veselje, izvršite ga sedaj, takoj! Ne iti spat, ker Duh odide in potem ostanejo samo še betežne kosti.

  Hvaljen Jezus in Njegovi, ves čas se vračati na impulz Duha; Gospoda in svete veseliti, v priklonu pred Vami, lidija.

  OdgovoriIzbriši
 6. Prav imaš lidija, naša Cerkev ŽAL nikakor ne more doumeti svoje vloge v narodu. Zato je v hudem grehu. Morala bi se enostavno vprašati:

  "Ali bo ponovna levičarska vlada, četudi pod vodstvom čudnega katolika, boljša ali slabša od desne vlade, da izpolnimo Prvo nalogo Božje Volje, to je prosvetljevanje naroda z Naukom?"

  Ker je vsak kristjan, ki je levičar, en stvor od spačka, je jasno, da bi bil odgovor: podpreti močno desno vlado. Kakšen kristjan pa sicer si, če ne nisi zmerno desen?

  Tako, vidite. Cerkev pa je rekla: "Jaz sem nevtralna stara baba, sprejmem vse, kar bo prišlo, vseeno je ali od Boga ali od hudiča." In tako so posredno podprli hudiča. In hudič ji bo dal vetra, po Božjem dopuščenju, da ne bo nič luštno! Niso poslušali Duha, ki je opozarjal, bodo pa zdaj morali poslušati jok izgubljenih duš. KAKŠNA TRMOGLAVOST!! PA TO JE NEVERJETNO! IN KJE JE KAK ŠKOF, KI BI SI UPAL ENO BESEDO 'ZUCNITI' O LJUBEZNI DO BOGA??

  A vse to ji je za oprostiti, materi betežni, Cerkvi, to je ta Petrova karizma: gradi cerkve in kapele, po potrebi pa zvrni Nauk v blato in govori kar svet želi slišati! Zato ji oproščam, še patru Cestniku se opravičujem, ker sem mu rekel hinavec, a takrat še nisem vedel, da je to del Božje službe, to je Petrova diplomacija: z močnimi potegni, ko pa hudo grešijo, molči! Kako sem zabit, pa to ni res, a je!

  Napisala si: "Gospod nam prekrije Znanje in ne doumevamo več stvari. Takrat se vse upočasni." Ustavi se. Kar si napisala, je iz Znanosti Ljubezni do Gospoda: PRIKRIJE se Jezus nevrednim, zato jim je nemogoče karkoli iz Pisma prav razumeti. In koliko je katolikov, ki, ko vzamejo Božje spise v roke, kar zaspijo, po hudem duhu! NE MOREJO BRATI, še Družina se jim upira. Ker oni ŽE VSE VEDO. Sicer pa postavljajo razpela in kapele ter se kregajo za Cerkev, a o Božji Besedi ne vedo nič.

  Kaj je to za ena sorta???

  Kako boš pa potem Živel Besedo????? Kako boš takim dal Ljubezen do Boga??? Še župnik te začne gledati skoraj napadalno. Eh, kdo se bo s tem ukvarjal ... Ti se daj, Gospod.

  Moja zgodba pa dokazuje, da nenehno 'drezanje' v Gospoda (leto dni drezanja v zatohlost Cerkve), Gospoda spodbudi, da pride in se nam Razodene v obliki, ki jo takrat najbolj potrebujemo.

  Pa lep vikend vsem. Molite za Duha razločevanja. Brez njega imaš luno za sonce. In za sence misliš, da so svetniki, za svetnike pa 'VEŠ', da so samo navadni grešniki.

  Aleluja!

  Tebi pa hvala.

  OdgovoriIzbriši
 7. Takole kak Gospodov bhakta teče za kakim klerikom, da bi mu nekaj povedal, a ne gre, in zgodi se tole:

  http://nova24tv.si/sprosceno/strahopetni-nemec-zaradi-veverice-poklical-policijo/

  Bhakta konča v okrepčevalnici, škof pa na psiho oddelku.

  Ne gre skupaj, kot Peter in Pavel, kot kler in mistiki.

  Slabi cajti.

  OdgovoriIzbriši
 8. O POSLANSTVIH IN PURICAH

  Pogledal sem si film o Kon-tikiju na TV. Ker sem sam dal nekoč nekakšen kontiki skozi.

  V oči pade resnica dr. Ruglja, da lahko tudi najsposobnejša ženska dojame le del poslanstva navdahnjenega moškega. Večina pa nič, zero, njente, nani mo nai, nic. Tudi žena vodje odprave ga je zapustila v najbolj nepravem trenutku. A pravega moškega to ne zaustavi, je nekaj večjega od njega in nje. Tega domala nobena ne prenese. Kasneje je umrla dosti pred njim, morda 40 let prej. Odprava pa je bila zelooooooo uspešna, v vseh vidikih.

  Ni čudno, da so apostoli imeli ženske s seboj še nekaj časa, potem pa ne več. Mati Cerkev pa je ženska, prababica, in še betežna. Zato je nestanovitna, spremenljiva in ritava. Vsi v Cerkvi so tudi nekakšne mame, mamini, konec je z moškimi. Pa še žensk si želijo. Saj jih imajo tudi luterani, mar ne? En čuden papež še pride, pa bodo duhovnice z velikimi trebuhi pred oltarjem o čistosti predavale. Luter bo užival.

  Moškega s poslanstvom le malo katera ženska lahko spremlja in razume. Zato vsa čast dvema Slovenkama: Urški in Melaniji. Seveda pa se vse pokaže, ko je res hudo, ko je dolina vala, ne hrib, in je dolina daaaaljša. Tudi to je del Poti. No, vsa čast, upajmo, morda, tudi lidiji, pomočnici misijonarjev.

  Kon-tiki je sveti Pavel. Današnja Cerkev bi se ga ognila kot garjavega. Vse moško je danes preganjano, ubito. Dobri papež pridiga le še nežnost, puhljičavost, smetanstvo, jagodičarstvo. A žal jagenjčki, ki jih rad poje, ne umirajo od prenežne molitve, ampak noža. Pa packi, ribice, kravice, pšančki ...

  Tudi verniki postajajo purice. Sa mlincima. Komu? Črnemu.

  Mama, mama Cerkev, kot žena od šefa Kon-tikija; le kdo se bo nate zanesel, ko išče Pot skozi meglo in zaoblačeno Nebo?

  Treba bo sam, kot Savel noro, iskati Boga - in On se odzove.

  Prihajajo novi časi. A ne za vse. Za mnoge bodo prišli stari.

  Aleluja!

  OdgovoriIzbriši
 9. Dobro jutro! Poglejte si en primer izgubljenega izpolnjevanja Božje Volje. Soliden članek v rdečem časopisu opisuje našega jezuita, ki, namesto da opravlja vsaj PRVO STOPNJO izpolnjevanja Božje Volje, ki je učiti ljudstva verouka in jim graditi cerkve, raje uči tuje jezike. Neomikane Kirgize uči japonščine, jezika zdaj že skoraj popolnoma ateističnega naroda. Ni čudno, da se kdaj najde kak pameten papež in nevtralizira ta prepameten jezuitski red. Pametni so, da jim kar škodi. Tudi naš papež je jezuit, s frančiškansko preobleko, in ti skrajno inteligentni in prebrisani ljudje učijo nekaj, ker je povsem nebistveno za preživetje Nauka in usmerjanje duš Domov.

  Amari yoku nai, kono michi wa ...

  https://www.dnevnik.si/1042835669/slovenija/janez-mihelcic-jezuit-v-kirgiziji-konjski-tat-je-junak

  Kam gredo jezuiti po smrti? Kje je še Druga in Tretja stopnja izpolnjevanja Očetove Volje? Kot je rekla Prešernova sestra svojemu bratu: "Umen si, umen, pameten pa ne!"

  OdgovoriIzbriši
 10. Božji prst, gospod Dežman, odgovarja razdiralni Spomenki:

  https://www.delo.si/sobotna-priloga/odgovor-spomenki-hribar-kot-si-nekoc-ustavljala-desnico-danes-ustavljas-resnico-79764.html

  Upam le, da peter Cestnik-Peter ne bo skočil nanj in v imenu Jezusa Kristusa branil zverino. A kdo ve in razume, kaj Bog dela čez petrince? Jaz ne vem več, On ve.

  OdgovoriIzbriši
  Odgovori
  1. Ps: ko sem bil na Japonskem nekoč, so bili ravno plakati v tistem mestecu, s podobo v tekstu omenjenega Hiroa Onode, celo v templjih je bilo to vabilo na njegovo predavanje ali kaj. Bil je živ čudež za vse, ko pa sem se vrnil domov, sem videl, da je Slovenija še vedno nabito polna takih fanatikov, in da vlečejo strašne penzione, serjejo čez verne in Cerkev, in si uzurpirajo oblast na vse mogoče načine. Od takrat so minila desetletja, zdaj pa že njihovi vnuki-'borci', prihajajo v ponovno levo vlado.

   Ko bo gospod Dežman umrl, bo kateri stavek slišal najprej, pri Nebeških vratih? :

   "Dobro si govoril in delal, sin Moj, vstopi, zate pripravljam veselo svečanost!"

   To je Božja Beseda. Bogu hvala.

   (Kaj pa naše Onode, Oče?).

   Izbriši
 11. Končno: še celo omledni italijanski katoličani imajo več občutka za Prvo stopnjo izpolnjevanja Božje Volje (brani vero, ozemlje, gradi cerkve ...), kot naš dobri papež:

  https://www.domovina.je/italijanski-katolicani-se-glede-migracij-oddaljujejo-od-stalisc-cerkve-in-priblizujejo-salviniju/

  Zakaj je že rečeno, da dobri nameni tlakujejo pot v pekel? Treba je več od dobrote, potrebna je modrost, ki pa prihaja le od Očeta nebeškega.

  OdgovoriIzbriši
 12. V zg. linku je zapisano, da se papež že 'vleče nazaj' glede veselja nad nasilnim migriranjem Evrope, zdaj pa je očitno še njegovo kolegico v grehu začel preganjati slab spanec in v njem prerok z mačeto:

  https://www.delo.si/novice/svet/merklova-podprla-zajezitev-migrantskega-toka-81158.html

  Taka 'modrost' že ni bila po Svetem Duhu, to je le en zgrešen vsesplošni levičarski protestantizem. Zlo pa je posejano, in čez desetletja bo prineslo veliko klavnico v Evropi. Rešil nas bo Vzhod: Poljaki, Madžari, še Rusi. In vsi bodo preklinjali ta dva muslimanska 'svetnika'.

  Umni so umni, pametni pa ne.

  OdgovoriIzbriši
 13. I. del:

  Jona, zanimivo, ta film sem si včeraj ogledala in ob vedenju te žene pomislila enako; da ne doume poslanstva svojega moža, ravna sebično in nezrelo. Kdo jezikav bi sedaj siknil, da je pa za otroke skrbela in bila zgledna mama, vendar če bi ona scelama podprla moža v poslanstvu in bi delovala skupaj kot enota, bi od tega živetega zgleda otroka prejela več, vtisnilo bi se jima kot pečat v duše, da lahko ljudje, otrebljeni sebičnosti presežejo svoj mali ego ter se vržejo v delo, ki jih presega. Kakšna zapuščina bi šele to bila otrokoma.

  Večkrat smo preskušeni, koliko v sušnem obdobju zdržimo, takrat se pokaže prava narava človeka. Jona, resnično prav poveš o maminskosti matere Cerkve, o popustljivosti in zmedenosti. Kot bi v družinah začeli rahljati osnovni red, da otroci lahko ponočujejo, v šolskem sistemu pa kot da si malo starejši najstniki pišejo že sami opravičila, da ti mladunci, še zeleni junci lahko odklonijo vpogled staršem v ocene, a futrati in vzdrževati jih pa starši morajo. Hmm, čakajte, pa to so sedaj zrinili v pravilnike. Kam to vodi? In če se še Cerkev navzame trendov popuščanja?

  Jona kot si pojasnil, sv. Peter prinaša temelj, red, disciplino, neko okostnico, da se pogoji za Pot utrdijo. Drugače se z njo skoraj ne more začeti. Še mojster Fabjan ne pusti svojih varovancev zjutraj na trening, če niso spočiti in naspani. Pravi: »Na trening takšnega zjutraj v telovadnico sprejeti, kako, se lahko ja poškoduje.«

  Ljudje se ne želijo soočati sami s seboj, to prinese tudi radiranje samega sebe. Večkrat slišim, ko sem v kakšnih pogovorih z ljudmi, zamahnejo z roko in rečejo: »S tem se jaz ne bom ukvarjal, imam drugega dela dovolj.« Delo je lahko tudi mašilo, da se glavne stvari življenja odrinjajo na stran, se jih nikdar ne lotijo, zato pa so depresivni in brez smisla. Nema puta, vsak po svojem vrtičku rovari in išče smisel, sam zase?? Zato mogoče kot sv. Pavel Navdihovalec, ki pristopi, pove in gre naprej misijonarit. Le kako je s škofi in ostalimi v Cerkvi? Od kje in Koga se napajajo, kako se v dušah počutijo?

  OdgovoriIzbriši
 14. II. del:

  Iz Dnevnika Najsvetejše pa dva povezana sestavka (D. 1056 in 1057), ki razkrijeta konstantno evharistiranost svetnice, kljub delu in druženju v redu:

  D. 1056 »Ob enajstih mi je Jezus rekel: 'Moja hostija, ti si tolažba Mojemu izmučenemu Srcu.' Mislila sem, da bo po teh besedah moje srce zgorelo. In Jezus me je vpeljal v tako tesno povezanost s Seboj, da se je moje srce v Ljubezni združilo z Njegovim Srcem. Začutila sem vsak Njegov lahen vzgib in On mojega. Ustvarjeni ogenj moje Ljubezni se je združil z večnim žarom Njegove Ljubezni, ki po svoji brezmejnosti presega vse Milosti …«

  D 1057: »Jezus mi je že prej dal spoznati in slutiti to Milost, toda danes mi jo je podelil. Niti sanjati ne bi smela o tej Milosti. Moje srce je kakor v stalnem zamaknjenju, čeprav mi na zunaj nič ne ovira druženja z mojimi bližnjimi in opravljanja različnih zadev. Nič ne more prekiniti mojega zamaknjenja in nihče ga ne more slutiti, ker sem Jezusa prosila, da bi me blagovolil varovati pred pogledi ljudi. S to Milostjo pa je v mojo dušo vstopilo celo morje svetlobe spoznanj o Bogu in sebi. Začudenje me vso prevzema in me vodi kakor v neko novo zamaknjenje, ker se je k meni, tako majhni, Bog blagovolil skloniti.«

  Sveta Favstina evharistirana od Žive Vode in Ljubezni srca z Gospodom Jezusom, ki ji Ga je srce izvolilo. Opravljala je svoje zunanje naloge v samostanskem redu in se, kolikor je zahtevalo redovniško življenje, družila z ostalimi sestrami. Navaja, da nič ne more prekiniti njenega zamaknjenja – tesne povezanosti z Jezusom.

  Torej, če se dogaja, da neka oseba ni v Miru in jo zajema depresija, potem ne vzpostavlja stika srca z Gospodom in svetimi, da se Osveži z Živo vodo.

  Hvaljen Jezus in Njegovi, slediti Delo svetih in Njegovih, njih veseliti, ne pa si izmišljati svojih variant. V priklonu pred Vami, lidija.

  P.S. Jona, v tem dopoldanskem času pod šepetom berem Odživke, to so strnjeni komentarji v Duhu razločevanja. Od kje to ime - zagledala sem veliko ptico, ki se oglaša živ, živ , živ. Ok, potem si Oživek. Sliči na polski in vtipkam, stric google pomaga, kaj bi bilo 'ozivki', prevajalnik ponudi besedo odżywki - hranila. Seveda, hranila po Duhu.

  Jona, vprašanje je prešinilo; jezuiti znani po inteligenci, poznavanju Nauka, in se take stvari dogajajo. Kje pa se potem nahaja resnična inteligenca, modrost Očeta, kdo jo premore in kako se kaže v praksi?

  OdgovoriIzbriši
 15. Živjo Lidija, hvala na mnoge komentar!

  Ne vem, če si res dobro razumela Petrovstvo: že res, da želi nek red, a ga dosega tudi na skrajno čudne načine, milo rečeno. Tudi s politilčarjenjem, popuščanjem, diplomatskim kegljanjem, objemanjem demonov v Cankarju ali s stanjem v plenicah pri ruski kapelici, da se končno pripelje vožd. Ko se spomnim naših škofov takrat, jih šele zdaj razumem, kakšne jedi mora Peter jesti in se še smehljati ... Ne, to ni za Pavle.

  Prav imaš, da se ljudje ne maramo soočiti sami s seboj. Baba, ki leta v cerkev, sinovom in vnukom krade stvari iz hiše, že od 6h zjutraj na ves glas navija radijske hojle - samo da sebe ne sliši. Pri maši pa je prva, da lahko vse vidi.

  V zen vadbi pa so našli odgovor na to: sedi pred zidom ure in ure in leta in leta nepremično, in resnično, resnično povem ti: KMALU VIDIŠ, KDO SI, IN NIHČE DRUG NI TEGA KRIV.

  Haha, odživki torej, a kakor za koga. Upam, da so sprejeti tako, a ne vem, če so nekateri od gospodov Petrov že v tem stanju? To bi se sicer jasno videlo.

  Hvala za odstavke najvišje Ljubezni z Bogom, bhakti-ja, Bog-Ti-ja Svete sestre Favstine. Tudi sam sem danes poslušal njen Dnevnik v poljščini, in naletel na prelepe stvari, a razmišljam, da bi kaj več o tem pisali na posebnem mestu. Bom videl.

  Vse je v njenem Dzienniczek-u, a ker patrovje in sestrovje nima podlage, nima osnov Znanaja o Ljubezni do Boga, so vse to prezrli. A eden pa ni prezrl, in o tem bo treba enkrat pisati:

  o razliki med sv. J. Pavlom II. in dobrim Frančiškom. V čem je bil JP drugi poseben in zakaj, in v čem mu je papež Frančišek podoben, a le navzven, zato pa so hude težave in Cerkev bo zapustil v še večjem razsulu, kot je bila, na robu živčnega zloma bo ta mati.

  Pa tako malo je potrebno ... Tako malo je bilo potrebno. Jezus Gospod v D. 580 pove sveti sestri te pretresljive in resnične besede:

  "Odkril ti bom skrivnost Svojega Srca, kaj trpim zaradi izvoljenih oseb – nehvaležnost izvoljene osebe za tolike Milosti je stalna hrana za Moje Srce. Njihova ljubezen je mlačna, tega Moje Srce ne more prenesti. Te osebe Me silijo, da bi jih zavrgel.
  Druge ne zaupajo Moji dobroti in v lastnem srcu nikoli ne želijo okusiti prijetno zaupnost, marveč Me iščejo nekje daleč in Me ne najdejo. To nezaupanje Moji dobroti Me najbolj rani. Če vas niti Moja smrt ni prepričala o Moji Ljubezni do vas, kaj vas potem še lahko prepriča? Pogosto Me kdo smrtno rani, a Me nihče ne potolaži. Okoriščajo se z Mojimi Milostmi, da bi Me žalili. Nekateri prezirajo Moje Milosti in vse dokaze Moje Ljubezni; nočejo poslušati Mojega klica in gredo v peklensko brezno. Ta izguba duš Me pogreza v smrtno žalost. Čeprav Sem Bog, tu duši ne morem nič pomagati, ker Me prezira. Obdarjena s svobodno voljo Me more zaničevati ali Me Ljubiti. Ti, oskrbnica Mojega Usmiljenja, oznanjaj vsemu svetu Mojo Dobroto, tako boš potolažila Moje Srce."

  Ja, krščeni pesjanarji samo izkoriščamo Njegovo Dobroto: grešimo, in mislimo, da je Gospod tako dober, da bomo lahko vedno grešili še naprej, brez zlih posledic.

  Kdo nas je te laži naučil??? Bolna Cerkev vseh sekt. Ti Petri tako učijo, da bi se demonom približali, a istočasno zato izgubljajo svoje bele ovce. Torej je nekaj prekleto NAROBE.

  Zato Gospod pošilja, iz samega Usmiljenje, paket bolečih opominov.

  Pa tako MAAAAALO je potrebno, a ni pri nas vsaj enega klerika, ki bi to zmogel, in začel Nov proces.

  Zgodi se Tvoja Volja, Gospod! In hvala vsem, in tebi lidija.

  OdgovoriIzbriši
 16. Poglejte te padle kristjane v Angliji, kako so sklonili glave, ko je angleški župan-musliman, pred uradnim srečanjem poklical imama k daljši moliti:

  https://www.youtube.com/watch?v=goQOlBQHMsQ

  Vse v stilu papeža dobrega Frančiška: glave dol pred islamom, Koran je enak Evangeliju. Njegov najožji svetovalec pa je italijanskemu ministru prepovedal obešanje križev v javnih ustanovah (napisal je: Šape stran!), rekoč, da križ ne more biti znamenje identitete. Ta stavek je znamenje Zveri. Iz papeževega urada. le kaj vse tak patron svetuje papežu???

  Satan se plazi po Evropi. In Cerkve so prenehale opravljati svojo glavno vlogo: boj za vzpostavitev okolja, da se lahko otroke uči verouk ter gradi cerkve. To je osnovna in najnižja stopnja izpolnjevanja Božje Volje. Muslimani pa to dosegajo.

  Tovrstni peklenski kristjani mislijo, da je njihovo obnašanje všeč Jezusu in Očetu, a ko bodo v peklu s prerokom, bo prepozno za spametovanje:

  GOSPOD LJUBI BOJ ZA KRŠČANSKO DRUŽBO. O tem ni nobenega dvoma, ker takim narodom pomaga, ostali propadajo in izginjajo. Vse to je tudi v Svetem pismu.

  Kaj počneš, kristjan Cerkve?? Kaj počnete, škofje vseh ločin?? Se ne bojite Gospoda prav nič, ko pridigate lažno ljubezen?

  OdgovoriIzbriši
 17. Kaj bi ta bedni jona storil, če bi se znašel takrat tam, in bi imam začel hinavsko posiljevati svojo vero na slovenski občini? Nisem človek ekscesov, a bilo bi takole:

  Sklenil bi roke ta človek, in mirno ter glasno kot grom molil Vero:

  "Verujem v enega Boga,
  Očeta vsemogočnega,
  Stvarnika nebes in zemlje,
  vseh vidnih in nevidnih stvari.
  In v enega Gospoda Jezusa Kristusa,
  edinorojenega Sina Božjega,
  ki je iz Očeta rojen pred vsemi veki
  in je Bog od Boga, Luč od luči, pravi Bog od pravega Boga,
  rojen, ne ustvarjen, enega bistva z Očetom,
  in je po njem vse ustvarjeno,
  ki je zaradi nas ljudi in zaradi našega zveličanja
  prišel iz nebes.
  In se je utelesil po Svetem Duhu
  iz Marije Device in postal človek.
  Bil je tudi križan za nas, pod Poncijem Pilatom je trpel
  in bil v grob položen.
  In tretji dan je od mrtvih vstal, po pričevanju Pisma.
  In je šel v nebesa, sedi na desnici Očetovi.
  In bo spet prišel v slavi,
  sodit žive in mrtve,
  in Njegovemu Kraljestvu ne bo konca.
  In v Svetega Duha, Gospoda, ki oživlja;
  ki izhaja iz Očeta (in Sina),
  ki ga z Očetom in Sinom molimo in slavimo;
  ki je govoril po prerokih.
  In eno, sveto, katoliško in apostolsko Cerkev.
  Priznavam en krst v odpuščanje grehov.
  In pričakujem vstajenje (od) mrtvih
  in življenje v prihodnjem veku.
  Amen."

  In je ni sile, ki bi mogla to preprečiti, razen smrt telesa, a kako bi bila molitev močna šele potem!

  Kje je v vas Božja Moč, petrinci???

  OdgovoriIzbriši
 18. Odlično Jona, sila žari iz tega stava molivca. Kdor naklonjeno prebere to, zazna, kaj pomeni ljubiti Očeta in očetovino v širšem smislu, takrat ni skrbi zase.

  Nekaj je priganjalo, da sem iskala besedo oživek in google ponudi za 'oživke' same svete podobe, povezavo do prelepih carigradskih ikon v nekem tekstu. Ta je pa dobra.

  Da se nam ne zgodi takšen počep pred muslimanskimi vrivki kot Angležem na domačih tleh. Moč in trdna vera. Začnemo pa pri sebi in naši identiteti. Sveta Favstina v D. 606 »Moj Jezus, kljub Tvojim Milostim čutim in vidim vso svojo bedo. DAN ZAČENJAM IN KONČUJEM Z BOJEVANJEM.«

  Hvaljen Jezus in Njegovi. Hvala Tebi Milosrčni, lidija.

  OdgovoriIzbriši
 19. Zakaj ne podaš linka za 'oživki'? Čudne stvari so to, ta je pa dobra:

  https://www.google.si/search?hl=sl&tbm=isch&source=hp&biw=931&bih=622&ei=mIVwW7itJs2JmwXizI6QBQ&q=o%C5%BEivki&oq=o%C5%BEivki&gs_l=img.3...3299.5223.0.6074.8.8.0.0.0.0.276.1161.0j1j4.5.0....0...1ac.1.64.img..3.4.914.0..0j0i30k1j0i5i30k1.0.ppKYHLMW2sA

  Gospod, Ti Si!!!

  Hvala!

  OdgovoriIzbriši
 20. Staršem, ki imajo driskaste otroke: tehle fantičev pa ne bo nihče zafrkaval. In če katerega slučajno zanese na bogoslovje, bo, upam, Jezus-mož, ne pa pupa:

  https://www.youtube.com/watch?v=vPv6_SjXSAU

  OdgovoriIzbriši
 21. Avstralka ne sme hoditi po Sydneyjski ulici in imeti svoje mnenje o islamu:

  https://www.youtube.com/watch?v=LqY4Z1fTrMc

  Upati je, da se bo to kmalu dogajalo tudi v Rimu, Vatikanu; v Berlinu in Londonu pa se že. Se bodo potem cocky-lažni pridigarji Jezusove'ljubezni' kaj ohladili? KAJ PA LJUBEZEN DO SVOJE VERE IN SVOJEGA OKOLJA IN DOMAČINOV?

  Zahod je storil samomor. Glavni protagonisti tega samomora pa so luteranstvo, levičarstvo, g. Merklova in, žal, naš dobri človek papež.

  Če se ne rešimo sami, kdo nas bo? Sam si pomagaj in Bog ti bo pomagal. Takole pa je v Londonu: Londončan ne more mimo:

  https://www.youtube.com/watch?v=rcsG-u2GtZE

  Islamskim prišlekom je potrebno dopovedati preprosto stvar: nič posebnega niste, niti vaša vera, ki nikogar od nas ne zanima, niti hrana, niti pedofilija. Zato se kar malo umirite, ali pa se vrnite v svoje lepe kraje. To je Ljubezen do njih in nas.

  Vsiljevanje šarije vsem okoli sebe:

  https://www.youtube.com/watch?v=dN6CHtGGo4g

  Ja, slava Poljakom in Madžarom, tudi Rusom! Ti nas rešijo, skupaj z Gospodom, ko pride do klanja vsej klanj čez nekaj desetletij, v Evropi. Ne vem, zakaj je papežu in mnogim neumnežem toliko do tega?? Kdo to razume?? kdo to počne?

  Lucifer.

  OdgovoriIzbriši
 22. Jona, hvala za podan link, so neko znamenje te svete podobe Jezusa.

  Sledi pa bujenje naroda, hvala za linke, pogledala sme si zjutraj in me pretrese. Oče kaže na razmere, da se nam odpro oči, kam vse skupaj pelje, da se oklenemo Njegovega Sina, Jezusa Rešenika.

  Stanovitnost, zaščito domovine in moč argumentov pa je demonstriral proti agresivni novinarki lažne ljubezni tale zunanji minister Madžarske, ime mu je Peter. Peter skala, ne Cerkev s propagiranjem odprtih meja, ksatrije Petri branijo domovino.

  Najprej je uvod, od 1:53 naprej pa intervju, na koncu pa še en patriot Poljske, ki kratko in jedrnato odgovori:

  https://www.youtube.com/watch?v=WFp2iy9F6g0

  Spodaj prilagam še en daljši link, poglejte si kronološko - siljenje EU določene države članice, ki želijo zaščititi svojo domovino, narod, kulturo. Poglejte si, kako perfidno deluje sprevrženost vrednot in kdo v resnici, torej večina zganja nasilje nad državami članicami v manjšini (Poljska, Madžarska, Češka, Slovaška), ki imajo hrbtenico.

  Na koncu avtor prispevka zelo barvito našteje poteze nedemokratične Evrope:

  - sili svoje države članice, da ne morejo zaščititi svojega naroda
  - EU ne kaže nobene želje, da bi rešila migracijsko krizo, če ne bi zaprli meje. EU celo spodbuja to migracijo, ko spuščajo na sto tisoče migrantov čez svoje meje na kontinent
  - namerno poplavljajo z njimi Evropo
  - na žalost nimajo vsi v EU hrbtenice zaščititi svojega naroda

  Jasno in glasno pove, da 100% podpira tiste, Madžarsko, Poljsko, Češko in Slovaško, vsakega posameznika, ki spoštuje svoj narod, vero, kulturo …

  https://www.youtube.com/watch?v=E0-UVORAs8s

  Hvaljen Jezus in Njegovi, narod iz sna budite, da se ne zvali v močvare preteče morije, v priklonu pred Vami, lidija.

  OdgovoriIzbriši
 23. 1. del:

  Hvala lidija za konstruktiven post! In dobra linka. Najprej glede tega: vedno se čudim, kako desni govorci POČEPNEJO pred skrajno agresivnimi levimi novinarskimi blondami, ki s satansko zajedljivostjo in hitrostjo skačejo v besede, prekinjajo odgovore na njihova vprašanja in postavljajo spet nova, ki pa so obtožbe. Že g. Janši sem se čudil, kolikokrat je povsem počepnil, vsi SDS-ovci, razen g. Grimsa, ki je pretiraval in šel v drugo skrajnost. Zato bi najprej te ljudi rad nekaj naučil: IZBORITE SI ŽE VENDAR DANO VAM BESEDO, KER VAŠA VLJUDNOST PELJE NAROD V PROPAD. Kako torej postopiti, na TV ali kjerkoli?

  Vljudno poslušajte obtožbe/vprašanja. Ko vam je dana beseda, pa si je ne pustite vzeti, dokler ne odgovorite do konca. Kako to gre: ko vas .... popade, preseka, morate PREKLOPITI, in vljudno, a vedno odločneje zahtevati besedo nazaj: Oprostite, zdaj vam bom odgovoril na vaše vprašanje (trditve) ... Prosim, imejte toliko vljudnosti ... Čakajte malo, kakšno obnašanje pa je tole? ... Jaz sem vas poslušal in imejte vsaj toliko olike, da me pustite do besede ... Prosim ne skačite mi v besedo, saj to se je treba že v OŠ naučiti ... Ne ne ne, tako se ne bomo šli, zdaj vam bom do konca odgovoril na vaše vprašanje ... Prosim, če se malo umirite, kakšno obnašanje pa je to??? ...

  Ko vas obtožijo nevljudnosti, se pojasni: Oprostite, samo za svojo besedo se borim, nič drugega. Boste samo vi govorili??

  Potem bodo osramočeni malo upočasnili, takrat pa jim naložiš še ARGUMENTE.

  Itd, brez konca in kraja, mirno, a vse bolj glasno si je treba izboriti besedo, kajti to so asure, prepirljivi brezbožni demoni. Ne pa da se zaradi lepega obraza samo smehljate, in tako ima Cerar na koncu kampanje 12 ur govora več od koga drugega.

  Hvala ti lidija tudi za drugi link, si ga natančneje pogledam!

  Ni nobenega dvoma:

  KDOR VABI MNOŽICE MUSLIMANOV V DRŽAVO, PA NAJ JE TO PAPEŽ ALI POLITIK ALI LEVIČAR ALI BEDAK, VSI SO OD ISTEGA HUDEGA DUHA, kajti Prva faza izpolnjevanja Božje Volje je:

  Učiti otroke verouka in graditi cerkve.

  Če pa uvažaš islam, deluješ že proti tej Prvi zapovedi Volje, kajti islam jemlje prostor, energijo, denar, čas, veselje, čistost, mestne četrti in mir. Islam, tak kot je danes in je vedno bil, je prinašalec vojne, kraje, zvitorepenja, hinavščine in smrti. Vse to je zapisano v Koranu in hadidih:

  - ko vas je malo, bodite hinavski (takiya), smehljajte se sosedom, v srcu pa pljuvajte na njih in jih preklinjajte;
  - ko vas je več, recimo 15-20%, pojdite na ulice in demonstrirajte proti rasizmu nad muslimani. Tako bo na vašo stran prestopilo veliko neumnežev, ki jih izkoristite (pobili jih boste kasneje, kot prerok M).
  - Ko vas je še več, ustanovite paravojaške in vojaške enote ter ulično nasilje nad neverniki. Ko srečaš kristjana, se ti mora umakniti v graben. Nabijajte jim visoke davke ...
  - Ko želi izstopiti iz islama, ga ubijte. To je osnovni zakon šarije.
  - Navidezno se poročajte, četudi le za en mesec, in imeli boste pravico do pedofilije. Kajti posiljevanje mladostnika je sveta stvar, če ste poročeni.

  Spomnimo se zakona, ki pravi: če greš skozi kakšno vas, in zagledaš 12-letnico, ki ti je vešč, stopi do njenih staršev in jih prosi za poroko. Če te zavrnejo, jih prisili. Nato se poroči z deklico in jo posiljuj tri tedna ali mesece. Potem se lahko ločiš in greš v naslednjo vas.

  Vse to je v hadidih. Tudi prerok M. je svojemu sorodniku speljal ženo in si jo prisvojil, v svoji svetosti. Zato je treba navalentne muslimane malo podučiti o stvareh, katerih je zelo sram pred svetom. Npr. da je bila tudi Ajšina koza urednica Korana, ne le prerok in Alah. Kajti 'pojedla' je tiste dele Korana, ki so bile do žensk najbolj sprevržene. Npr. nuditi dojke v cuzanje moškemu obiskovalcu doma, da se mu umiri spolni nagon, ko jih zagleda. Pa to ni res ...


  OdgovoriIzbriši
 24. 2. del:

  In zdaj se tu najde papež, ki vse to spregleda, češ da je nepomembno, in da moramo sprejeti milijone mladih moških iz islamskih dežel.

  Pa ljudje, kaj ste nori, če temu verjamete? Je to Božja Volja? Ni, to je le Božja kazen, kateri pa se mora nasprotovati s tem, da se vrnemo v Vero.

  Kardinal Rode je dokaj veliko povedal, čeprav še daleč ne vsega. Znova je ošvrknil duhovno mrtvo slovensko Cerkev. Namreč - mrtev je vsakdo, kdor se ne bori.

  https://www.druzina.si/ICD/spletnastran.nsf/clanek/kardinal-rode:-sestre-klarise-pokazite-slovenskemu-narodu-pot-h-kristusu

  Križ JE znamenje identitete. Samo v tem znamenju se zmaga. Papežev najožji svetovalec pa je satansko zaključil, da križ ne more biti simbol identitete. Zdaj pa se sami odločite, boste poslušali Gospoda in svetnike, ali črnega?

  Pa veliko pameti želim. Tudi od te je odvisna usoda duše.

  OdgovoriIzbriši
 25. Tale punca pa, če se ne motim, kar dobro raztura. Razkrinkava lažno levičarsko agendo tam v ZDA, ki udarjajo po Trumpu z vsemi strupi, vabijo migrante, istočasno pa so odzivi na njene video izdelke skrajno fašistični - Go home, you .....!

  No, zdaj gre domov, človek se še najboljše tujine naje, ko vidi vsa ozadja.

  https://reporter.si/clanek/magazin/barbara-horvat-intervju-z-youtuberko-in-igralko-654009

  Je pa potrebno biti hudo pazljiv na vse Reporterjeve izdelke, kajti očitno spadajo v propadli del naroda, ki malo moli, malo pa s hudičem obči. Pameten človek ne kupuje več tega papirja. Ko kje na obiskih naletim nanj, se ga več ne dotikam.

  OdgovoriIzbriši
 26. Begunci se prebijajo vse globlje v Belo krajino, preden so odkriti, če sploh so. Policija pregoreva. Kaj več pa v naslednjem šepetu.

  Cerarjeva vlada se razkriva kot kriminalna na vseh področjih. Poglejte zdravstvo, pa varnost, policijo, vojsko ... In zdaj se isti predstavljajo kot odrešeniki novega časa?

  Ni kaj, Gospodova kazen za naše grehe bo vse hujša. V svoji dobroti nam dopušča, da vladajo tisti, ki jih večinsko izvolimo. Da se česa naučimo na trd način, kot npr. Romuni.

  In najhujši del te kazni za Evropo je tudi dobri papež Frančišek. On je Gospodov bič.

  Več številk:

  http://moja-dolenjska.si/rubrika/bela-krajina/

  OdgovoriIzbriši
 27. Dogajajo se strašni premiki na celini, ki bodo čez leta samo eskalirali do krvavih obzorij. Jona, nekaj je videti, v kaj se bo to sprevrglo in opominjati vse, da se še rešuje, kar se rešiti da.

  Hvala ti za učbeniški primer komuniciranja z agresivnimi posamezniki, to bo še zelo prav prišlo. Ker oni črpajo neko grozovito, hladno, kot rezila ostro demonsko moč, ki reže. Tisti, ki jim je mar, pa so osrediščeni v srcu kot Janša, kot ta zunanji madžarski minister Peter S. in se jim ta čustveni balon zgodi. Lovijo sapo, na obrazu se jim pokaže občutljivost.

  Kot si že pojasnil je islam kajnovska religija, ki teži k zemljenim dobrinam in užitkom, tega se ljudje še ne zavedajo dobro. Ko bodo po Sloveniji prišleki lovili in preganjali ženske masovno, pa si uzurpirali zemljo, domove, bo prepozno. Naša Cerkev pa si bo zatiskala oči?

  Paradoks naše vlade v odstopu je, da je brez najmanjšega občutka za dostojanstvo. Poglejte si link in tri filmčke spodaj, počitniške domove policistov, teh istih ljudi, ki jih še kako krvavo potrebuje za vzdrževanje reda na meji, odstopa za migrantski dom. Temu se reče roganje:

  https://www.24ur.com/novice/slovenija/ogorceni-policisti-njihov-pocitniski-kamp-bo-namenjen-migrantom.html

  Hvaljen Jezus in Njegovi, prosimo Vas, spravite k Božji pameti tistih nekaj posameznikov, da voz Slovencev iz blata vleči začno, v priklonu pred Vami, lidija.

  OdgovoriIzbriši
 28. Pozdravljena in hvala! Ja, naval je vse hujši. A imamo problem sami s sabo: kako sprejeti tujca? V naslednjem šepetu bom napisal neke stvari, biti mora tudi kodeks, papež Frančišek ima nekaj tudi prav, in to je - kako boš sprejel tistega obupanca, ki je komaj čez mejo ušel? Ga boš zafrkaval? To ne gre, a vidim, da so naši ljudje totalni v eno ali drugo stran, občutka pa nimajo.

  Mi moramo obsojati in zatirati ta pojav nasilnega migrantstva islama, zanikati moramo papeževo modrost glede tega, ker zna biti še hujši bič Božji kot Atila; ne moremo pa biti grdi do nekoga, ki ima na sebi samo hlače, teniske, majico in morda telefon v žepu. Treba je biti strpen, vljuden, in poklicati policijo kasneje, saj se takoj odzove.

  Svet je v totalni riti. Slovenija gre proti Rumuniji. Predsedniki držav so demonski. Cerkev je duhovno otopela, in tudi do lastnega greha dobrikavo dobrotljiva.

  Reši se, kdor se more! Vse te turbulence sveta so pravzaprav zelo nepomembne. Kar so stalne in stalno minljive in brez dobrega zaključka. Ta je le v Ljubezni do Gospoda in poslušanju Njegove Besede in šepeta v srcu.

  Če sprejemamo migrante vsevprek, smo del zla. Če jih zavračamo krivično in ne ločimo tistih, ki so komaj prišli čez reko in hosto, ter tistih, ki so se že dobro usidrali v neumni bogatejši državi, zdaj pa ne delajo, ampak so organizirani v tolpe ter islamske tolpe, imajo prepredene klerike, ki se v parlamentu in po občinah borijo za džamijske ulice, džamijske trge, Mohamedove džamije, islamske bazene, halal klavnice, posebno hrano za zalego, posebne konzerve ... To pa je res hudič v gosteh. In če dobri papež pravi, da je to ljubezen, vedite, da vas Gospod Bog cinično skuša, kot je že v očenašu napovedal, da nas bo, a hoče Frančišek to ven vreči, da ga ne odkrijemo :).

  Hudi cajti, prijatli, bodo, ker narodi ne poslušajo jon.

  To je Božja Beseda. Gospodu vse in slava!

  OdgovoriIzbriši


11.9.2018: Blog in komentiranje sta zaprta. Vesel študij!

Opomba: Komentarje lahko objavljajo le člani tega spletnega dnevnika.